تبلیغات

این صفحه در حال آماده سازی می باشد

 

ضمناً چنانچه عکس و یا مطلبی از مدرسه تاریخی عمادیه گرگان در اختیار دارید با ارائه سند معتبر به آدرس پست الکترونیک  hoze_gorgan@yahoo.com ارسال نمائید.

قطعا این اطلاعات با ذکر نام شخص ارسال کننده در این صفحه درج خواهد گردید.

 

با تشکر